Czym zajmuje się mediator sądowy?

Mediator sądowy
Jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.


Mediator nie jest sędzią ani arbitrem.
Jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.

Masz pytanie? Wypełnij formularz,