MediacjE GOSPODARCZE

Między podmiotami prowadzącymi działalność niejednokrotnie dochodzi do sporów, nie każdy musi być rozstrzygany sądowo. Jest to strata czasu i pieniędzy dla obu stron.
Zamiast biegać po sądach można wybrać porozumienie z udziałem mediatora, który jako osoba bezstronna i tym samym obiektywna pomoże rozstrzygnąć spór między stronami. Prawo w Polsce umożliwia działania pojednawcze, wpisy takie zawiera m.in. Kodeks postępowania cywilnego.

MEDIATOR NIE JEST STRONĄ

W mediacji gospodarczej bardzo istotne jest aby rozwiązanie było dobre dla obu stron. Wiadomo jednak, że w większości przypadków jedna ze stron jeśli nie obie, będzie żądać więcej.
Mediator jako bezstronna osoba podsunie rozwiązanie dogodne dla obu stron i zgodne z przepisami.
Ponadto jest osobą, która uspokoi atmosferę w odpowiednim momencie, zanim wszystko wymknie się spod kontroli.

W jakich sytuacjach mediacja gospodarcza jest dobrym rozwiązaniem?

  • nieterminowe spłaty należności
  • podział podmioty
  • zmiana właściciela (przejęcie, wykupienie firmy)
  • działania konkurencji niezgodne z etyką
  • brak zadowolenia klienta ze świadczonych usług
  • rozbieżności w interpretacji treści zawartej umowy
  • nie dopełnienie warunków umowy przez którąś ze stron