Taryfikator opłat

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę wraz z cenami.


MEDIACJE POZASĄDOWE
   – pierwsza godzina
   – każda kolejna rozpoczęta godzina

250 zł + VAT / godz.
150 zł + VAT / godz.

SPORZĄDZENIE UGODY
   – w sprawie alimentów + wniosek o zatwierdzenie
   – w sprawie miejsca pobytu dziecka + wniosek o zatwierdzenie ugody
   – w sprawie kontaktów + wniosek o zatwierdzenie
   – w sprawie rodzicielskiego planu wychowawczego + wniosek o zatwierdzenie
   – w sprawie warunków rozwodu (bez podziału majątku)

100 zł
200 zł
300 zł
600 zł
600 zł

Pozostałe dokumenty A4 100 zł

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu,
jednak nie mniej niż 250 zł + vat i nie więcej niż 10000 zł + vat za całość postępowania mediacyjnego.
Jedno posiedzenie trwa do 2h.

W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Jedno posiedzenie trwa do 1,5h