Mediacja SĄDOWA

Czym jest i jakie są rodzaje mediacji sądowej.Mediacja – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Rodzaje mediacji
– Sądowe Rodzinne: podział majątku wspólnego, ogólne warunki rozstania , alimenty, rodzicielski plan wychowawczy.
– Sądowe Cywilne,
– Gospodarcze,
– Rodzinne,
– Szkolne
– inne ( spadki, sąsiedzkie, podział współwłasności )

Masz pytanie? Wypełnij formularz,